Τοποθεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Advanced Healthcare
Εμπορία Ιατρικών Ειδών
Γρηγορίου Ε' & Γαμβέττα 194 54248 Θεσσαλονίκη

Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 μέχρι τις 17:00